زمین شمال ۳۷۰ متری عباس آباد جواز دار خیابان بهشتی

  • زمین شمال ۳۷۰ متری عباس آباد جواز دار خیابان بهشتی-1
  • زمین شمال ۳۷۰ متری عباس آباد جواز دار خیابان بهشتی-2
  • زمین شمال ۳۷۰ متری عباس آباد جواز دار خیابان بهشتی-3
  • قیمت زمین (متر): 17,000,000
  • قیمت زمین (کل): 6,500,000,000
متراژ زمین: 370 مترمربع
مازندران , عباس‌ آباد , عباس آباد خیابان بهشتی

توضیحات زمین :

۳۷۰ متر زمین در شمال عباس اباد
سند تک برگ شش دانگ
چهار دیواری
کاربری مسکونی
داخل بافت
دارای جواز ۲۵۰ متری
اطراف زمین ساخته شده
دسترسی عالی

قیمت زمین در عباس‌ آباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در عباس‌ آباد