زمین شمال ۳۷۰ متری عباس آباد جواز دار خیابان بهشتی

شناسه ملک: 15985
  • زمین شمال ۳۷۰ متری عباس آباد جواز دار خیابان بهشتی-1
  • زمین شمال ۳۷۰ متری عباس آباد جواز دار خیابان بهشتی-2
  • زمین شمال ۳۷۰ متری عباس آباد جواز دار خیابان بهشتی-3
  • قیمت زمین (متر): 17,000,000
  • قیمت زمین (کل): 6,500,000,000
متراژ زمین: 370 مترمربع
مازندران , عباس‌ آباد , عباس آباد خیابان بهشتی
شناسه ملک: 15985

توضیحات زمین :

۳۷۰ متر زمین در شمال عباس اباد
سند تک برگ شش دانگ
چهار دیواری
کاربری مسکونی
داخل بافت
دارای جواز ۲۵۰ متری
اطراف زمین ساخته شده
دسترسی عالی

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین