زمین شمال ۶۰۰۰ متری کورکلا عباس آباد فروش سریع

  • زمین شمال ۶۰۰۰ متری کورکلا عباس آباد فروش سریع-1
  • زمین شمال ۶۰۰۰ متری کورکلا عباس آباد فروش سریع-2
  • زمین شمال ۶۰۰۰ متری کورکلا عباس آباد فروش سریع-3
  • زمین شمال ۶۰۰۰ متری کورکلا عباس آباد فروش سریع-4
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 60,000,000,000
متراژ زمین: 6,000 مترمربع
مازندران , عباس‌ آباد , بعد از کورکلا

توضیحات زمین :

۶۰۰۰ متر زمین
موقعیت مناسب جهت خرید زمین در شمال
خارج از بافت
سند شورایی
مناسب سرمایه گذاری کوتاه مدت
چهار دیواری
باغ مرکبات
انشعابات پای ملک
دسترسی آسان

قیمت زمین در عباس‌ آباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در عباس‌ آباد