زمین شمال ۶۰۰۰ متری کورکلا عباس آباد فروش سریع

شناسه ملک: 15951
  • زمین شمال ۶۰۰۰ متری کورکلا عباس آباد فروش سریع-1
  • زمین شمال ۶۰۰۰ متری کورکلا عباس آباد فروش سریع-2
  • زمین شمال ۶۰۰۰ متری کورکلا عباس آباد فروش سریع-3
  • زمین شمال ۶۰۰۰ متری کورکلا عباس آباد فروش سریع-4
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 60,000,000,000
متراژ زمین: 6,000 مترمربع
مازندران , عباس‌ آباد , بعد از کورکلا
شناسه ملک: 15951

توضیحات زمین :

۶۰۰۰ متر زمین
موقعیت مناسب جهت خرید زمین در شمال
خارج از بافت
سند شورایی
مناسب سرمایه گذاری کوتاه مدت
چهار دیواری
باغ مرکبات
انشعابات پای ملک
دسترسی آسان

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین