زمین ۱۵۰۰ متری در ملارد ویلادشت گلستان هفت

    زمین ۱۵۰۰ متری در ملارد ویلادشت گلستان هفت
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 4,500,000,000
متراژ زمین: 1,500 مترمربع
تهران , ملارد , ملارد ویلادشت گلستان هفت

توضیحات زمین :

سند تک برگ شش دانگ
برق بالا سر ملک
نیاز مالی علت فروش

قیمت زمین در ملارد قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در ملارد