زمین در روستای کدیرسر ۱۱۰۰ متر شمال

    زمین در روستای کدیرسر ۱۱۰۰ متر شمال
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 1,100 مترمربع
مازندران , رویان , روستای کدیرسر

توضیحات زمین :

دو قطعه زمین کنار هم روستای کدیرسر به متراژ پانصد و ششصد متری

قیمت زمین در رویان قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در رویان