زمین ۶۰۰۰ متر روستای لاشک منطقه کجور شمال

  • زمین ۶۰۰۰ متر روستای لاشک منطقه کجور شمال-1
  • قیمت زمین (متر): 2,500,000
  • قیمت زمین (کل): 15,000,000,000
متراژ زمین: 6,000 مترمربع
مازندران , مرزن‌ آباد , روستای لاشک منطقه کجور جنب شهرک واشکان

توضیحات زمین :

سند تک برگ شش دانگ متراژهای ۳۰۰_۴۰۰_۵۰۰ عالی جهت سرمایه گذاری و افزایش قیمت زمین مذکور

قیمت زمین در مرزن‌ آباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در مرزن‌ آباد