زمین 6510 متری در زرندیه مامونیه مرکزی

    زمین 6510 متری در زرندیه مامونیه مرکزی
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 6,510 مترمربع
مرکزی , مأمونیه , زرندیه

توضیحات زمین :

فروش زمین 6510 متری واقع در زرندیه
دارای سند ثبتی
دارای آب

قیمت زمین در مأمونیه قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در مأمونیه