750 متر زمین چهارباغ کرج خیابان طاها

  • 750 متر زمین چهارباغ کرج خیابان طاها-1
  • 750 متر زمین چهارباغ کرج خیابان طاها-2
  • قیمت زمین (متر): 6,500,000
  • قیمت زمین (کل): 5,100,000,000
متراژ زمین: 780 مترمربع
البرز , چهارباغ , کرج چهارباغ خیابان طاها فرعی دوم اولین شهرک

توضیحات زمین :

۷۵۰ متر زمین سند دار چهارباغ
داخل بافت
شهرکی شده
اب برق‌روشنایی گاز مصرفی
سند تک برگ
موقیت چهارباغ

قیمت زمین در چهارباغ قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در چهارباغ