زمین شمال 1500 متر کشاورزی فیروزکوه روستای طارس

    زمین شمال 1500 متر کشاورزی فیروزکوه روستای طارس
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 1,500 مترمربع
تهران , فیروزکوه , روستای طارس

توضیحات زمین :

سند تکبرگ ششدانگ
حقابه طبق عرف روستا
کاربری کشاورزی

قیمت زمین در فیروزکوه قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در فیروزکوه