زمین در گرمدره 470 متر

    زمین در گرمدره 470 متر
  • قیمت زمین (متر): 16,000,000
  • قیمت زمین (کل): 7,500,000,000
متراژ زمین: 470 مترمربع
البرز , گرمدره , اتوبان تهران - کرج، گرمدره

توضیحات زمین :

فروش زمین 470 متری سند دار در گرمدره

قیمت زمین در گرمدره قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در گرمدره