زمین مسکونی در طالقان تعاونی فرهنگیان ۲۰۰ متر

  • زمین مسکونی در طالقان تعاونی فرهنگیان ۲۰۰ متر-1
  • قیمت زمین (متر): 2,500,000
  • قیمت زمین (کل): 500,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
البرز , طالقان , تعاونی مسکن فرهنگیان طالقان - مشرف به سد طالقان

توضیحات زمین :

۲۰۰ متر زمین مشرف به سد طالقان - دارای سند
زمین فوق مسکونی بوده و در موقعیت عالی قرار گرفته
در یکی از بهترین مکانهای طالقان

قیمت زمین در طالقان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در طالقان