زمین کشاورزی داود آباد قرچک تهران ۳ هکتار

    زمین کشاورزی داود آباد قرچک تهران ۳ هکتار
  • قیمت زمین (متر): 1,800,000
  • قیمت زمین (کل): 54,000,000,000
متراژ زمین: 30,000 مترمربع
تهران , قرچک , ۳۰۰ متر بعد از داود اباد

توضیحات زمین :

زمین با کاربری کشاورزی دو بر (بر اسفالت و بر خاکی) به متراژ ۳هکتار دارای سند های تکبرگ ،جنب زمین گلخانه،

قیمت زمین در قرچک قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در قرچک