زمین کشاورزی 14520 متر در فارس سپیدان هماشهر دهبید

    زمین کشاورزی 14520 متر در فارس سپیدان هماشهر دهبید
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 14,520 مترمربع
فارس , هماشهر , فارس، سپیدان ، هماشهر، دهبید

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی با مجوز حفر چاه و دامپروری ۵۰۰رآسی

قیمت زمین در هماشهر قیمت زمین در فارس

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در فارس خرید زمین کشاورزی در هماشهر