زمین کشاورزی 7700 متر میانه روستای صومعه کبودینی

    زمین کشاورزی 7700 متر میانه روستای صومعه کبودینی
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 7,700 مترمربع
آذربایجان شرقی , میانه , روستای صومعه کبودینی

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی 7700 متر در نقطه خوش ابو هوا در شهرستان میانه روستای صومعه کبودینی

قیمت زمین در میانه قیمت زمین در آذربایجان شرقی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در آذربایجان شرقی خرید زمین کشاورزی در میانه