زمین باغی ۲۲۰۰ نشتارود بالاتر از کترا مازبون علیا

  • زمین باغی ۲۲۰۰ نشتارود بالاتر از کترا مازبون علیا-1
  • زمین باغی ۲۲۰۰ نشتارود بالاتر از کترا مازبون علیا-2
  • زمین باغی ۲۲۰۰ نشتارود بالاتر از کترا مازبون علیا-3
  • قیمت زمین (متر): 4,500,000
  • قیمت زمین (کل): 9,900,000,000
متراژ زمین: 2,200 مترمربع
مازندران , نشتارود , بالاتر از کترا مازبون علیا پشت شهرک مازو

توضیحات زمین :

زمین دارای خانه مخروبه و نیمه ساخت قید شده در سند به متراژ ۱۸۰ متر

قیمت زمین در نشتارود قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در نشتارود