زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متر در توتکابن شمال گیلان

    زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متر در توتکابن شمال گیلان
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
گیلان , توتکابن ,

توضیحات زمین :

زمین زراعی ولی آینده دار با ویوی عالی در شهر توتکابن کنار منبع آب

قیمت زمین در توتکابن قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در توتکابن