زمین ویلایی صوفیان روستای امند ۱۶۶۶ متر

  • زمین ویلایی صوفیان روستای امند ۱۶۶۶ متر-1
  • زمین ویلایی صوفیان روستای امند ۱۶۶۶ متر-2
  • قیمت زمین (متر): 750,000
متراژ زمین: 1,666 مترمربع
آذربایجان شرقی , صوفیان , روستای امند

توضیحات زمین :

زمین ویلایی واقع در روستای امند

قیمت زمین در صوفیان قیمت زمین در آذربایجان شرقی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در آذربایجان شرقی خرید زمین کشاورزی در صوفیان