زمین کشاورزی 3/5 هکتار ورامین بین روستای دمز اباد و جعفر اباد

    زمین کشاورزی 3/5 هکتار ورامین بین روستای دمز اباد و جعفر اباد
  • قیمت زمین (متر): 170,000
  • قیمت زمین (کل): 5,610,000,000
متراژ زمین: 33,000 مترمربع
تهران , ورامین , بین روستای دمز اباد و جعفر اباد جنگل

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی
کاربری : کشاورزی سوله دامداری گلخانه
سند مشاع از پنج هکتار
قطعه دوم صدمتر فاصله تا اسفالت
دسترسی سریع به شهر
از یک سمت بر جاده کانال
فروش نقدی و یا نصف نقد مابقی ماشین یا ملک

قیمت زمین در ورامین قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در ورامین