زمین 6600 فروشی بر جاده فلیستان پوئینک قرچک

    زمین 6600 فروشی  بر جاده فلیستان پوئینک قرچک
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 6,600 مترمربع
تهران , قرچک , قرچک پوئینک اول جاده فلیستان

توضیحات زمین :

۶۶۰۰ متر زمین قرچک پوئینک اول جاده فلیستان
فروشی

قیمت زمین در قرچک قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در قرچک