زمین ۵۰۰ متری بر صدریه بهارستان اصفهان

    زمین ۵۰۰ متری بر صدریه بهارستان اصفهان
  • قیمت زمین (متر): 1,400,000
  • قیمت زمین (کل): 700,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
اصفهان , بهارستان ,

توضیحات زمین :

دارای آب
برق
سند
دیوار
مجوز
بر آسفالت
اطراف همه باغ
نما سنگ

قیمت زمین در بهارستان قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در بهارستان