زمین ۵۰۰ متر قلعه سفید اصفهان

    زمین ۵۰۰ متر قلعه سفید اصفهان
  • قیمت زمین (متر): 4,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
اصفهان , نجف آباد , خیابان طالقانی خیابان دماوند اولین چهارراه سمت چپ کوی اول

توضیحات زمین :

۵۰۰ متر زمین دارای ۳ طرف دیوار آب شرب برق گاز تلفن جنب زمین زمین ساده میباشد

قیمت زمین در نجف آباد قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در نجف آباد