زمین مسکونی شاهرود سمنان شهرک نوین ۷۳۱ متر

  • زمین مسکونی شاهرود سمنان شهرک نوین ۷۳۱ متر-1
  • زمین مسکونی شاهرود سمنان شهرک نوین ۷۳۱ متر-2
  • قیمت زمین (کل): 6,500,000,000
متراژ زمین: 731 مترمربع
سمنان , شاهرود , شهرک نوین

توضیحات زمین :

۲طرف زمین ساخته شده شهرک نوین سمنان
لوله کشی گاز انجام شده و هزینه امتیاز پرداخت شده
سند ۶ دانگ
بر ۱۷ متر ورودی کوچه از سمت قدیم شهرک
*خریدار واقعی تماس بگیرد *

قیمت زمین در شاهرود قیمت زمین در سمنان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در سمنان خرید زمین کشاورزی در شاهرود