زمین در روستای شوراب سوادکوه شمال 237 متر

  • زمین در روستای شوراب سوادکوه شمال 237 متر-1
  • زمین در روستای شوراب سوادکوه شمال 237 متر-2
  • زمین در روستای شوراب سوادکوه شمال 237 متر-3
  • زمین در روستای شوراب سوادکوه شمال 237 متر-4
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,659,000,000
متراژ زمین: 237 مترمربع
مازندران , سوادکوه , روستای شوراب سوادکوه

توضیحات زمین :

یک قطعه زمین چهار دیواری متراژ ۲۳۷متر داخل بافت مسکونی شمال
۰۹۱۲۹۱۵۰۹۸۲ محمدی

قیمت زمین در سوادکوه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در سوادکوه