زمین مسکونی در شمال 450 متر مرزن اباد میچکار

  • زمین مسکونی در شمال 450 متر مرزن اباد میچکار-1
  • زمین مسکونی در شمال 450 متر مرزن اباد میچکار-2
  • قیمت زمین (متر): 5,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,250,000,000
متراژ زمین: 450 مترمربع
مازندران , مرزن‌ آباد , ابتدای مرزن اباد میچکار ( شمال)

توضیحات زمین :

زمین در شمال صدرصد داخل بافت
اب برق گاز سر زمین امده است
جاده کلا اسفالت
دسترسی اسان به همه جا
ویو جنگلی است وزمین دو کله است
تخفیف ب خریدارواقعی

قیمت زمین در مرزن‌ آباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در مرزن‌ آباد