زمین تجاری 360 متر کازرون خیابان اصلی

    زمین تجاری 360 متر کازرون خیابان اصلی
  • قیمت زمین (متر): 30,000,000
  • قیمت زمین (کل): 10,800,000,000
متراژ زمین: 360 مترمربع
فارس , کازرون , استان فارس کازرون خیابان اصلی رو به روی ترمینال شهر

توضیحات زمین :

ملک تجاری رو به روی ترمینال کازرون هست

قیمت زمین در کازرون قیمت زمین در فارس

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در فارس خرید زمین کشاورزی در کازرون