باغچه با ۹۰۵ متر زمین سندار در کوهسار

    باغچه با ۹۰۵ متر زمین سندار در کوهسار
  • قیمت زمین (متر): 15,000,000
  • قیمت زمین (کل): 135,000,000,000
متراژ زمین: 905 مترمربع
البرز , کوهسار , کوهسار

توضیحات زمین :

۹۰۵ متر باغچه داری ۲ بر سندار و دارای پایان کار''فضاسازی شده و ۹۰ متر بنا ''استخر و الاچیق''داخل بافت ...اب.برق.گاز..و چاه با مجوز

قیمت زمین در کوهسار قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در کوهسار