زمین کشاورزی ۵ هکتاری در روستای علی آباد اردستان اصفهان

    زمین کشاورزی ۵ هکتاری در روستای علی آباد اردستان اصفهان
  • قیمت زمین (متر): 200,000
  • قیمت زمین (کل): 10,000,000,000
متراژ زمین: 50,000 مترمربع
اصفهان , اردستان , روستای علی آباد

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی شش دانگ دیوار کشی شده و یک استخر سرپوشیده به متراژ ۵۰ متر هم دارد.

قیمت زمین در اردستان قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در اردستان