زمین کشاورزی سید اباد دماوند ۵۰۰ متر

    زمین کشاورزی سید اباد دماوند ۵۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,000,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
تهران , دماوند , سید آباد

توضیحات زمین :

این زمین به مساحت 500متر با سند تک برگ و کاربری کشاورزی میباشد

قیمت زمین در دماوند قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در دماوند