زمین در شمال 125 متر نکا روستای زروم

  • زمین در شمال 125 متر نکا روستای زروم-1
  • زمین در شمال 125 متر نکا روستای زروم-2
  • زمین در شمال 125 متر نکا روستای زروم-3
  • زمین در شمال 125 متر نکا روستای زروم-4
  • قیمت زمین (متر): 4,000,000
  • قیمت زمین (کل): 500,000,000
متراژ زمین: 125 مترمربع
مازندران , نکا , روستای توریستی زروم

توضیحات زمین :

متراژ زمین ۱۲۵ مت بر ۵ متر طول ۲۵ متر مناسب برای ویلا سازی
روستای توریستی زروم
نکا شمال

قیمت زمین در نکا قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در نکا