باغ بادام ۱۰۰۰۰ متر جاده خشکرود مامونیه

  • باغ بادام  ۱۰۰۰۰ متر جاده خشکرود مامونیه-1
  • باغ بادام  ۱۰۰۰۰ متر جاده خشکرود مامونیه-2
  • باغ بادام  ۱۰۰۰۰ متر جاده خشکرود مامونیه-3
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
مرکزی , مأمونیه , جاده خشکرود چاه دامدار

توضیحات زمین :

۱۰۰۰۰متر باغ بادام
۱.۵ ساعت آب ۸ اینچ گردش ۱۰ روز
برق تکفاز ۳۲ آمپر
گاز از جلوی ملک رد شده
استخر کشاورزی
مجوز ساخت ۵۰ متر اتاق

قیمت زمین در مأمونیه قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در مأمونیه