زمین ۵ هکتار دیم در حومه گنبد کاووس جنب روستای قره کسلخه

  • زمین ۵ هکتار دیم در حومه گنبد کاووس جنب روستای قره کسلخه-1
  • قیمت زمین (متر): 11
  • قیمت زمین (کل): 550,000,000
متراژ زمین: 50,000 مترمربع
گلستان , گنبد کاووس , استان گلستان. گنبد . جاده مال بازار .. بعد از مرغداری . جنب روستای قره کسلخه

توضیحات زمین :

زمین فوق حدود ۵۵ هزار متر است که ۵۰ هزار متر که ۵ هکتار است قولنامه معتبر به فروش می‌رسد. قیمت مناسب مناسب برای خریدار .. مناسب احداث باغ انار .زیتون و گیاهان دارویی . کشت اکنون جو می‌باشد.
زمین کنار روستا و جنب جاده روستایی است و مکان مناسب دارد .

قیمت زمین در گنبد کاووس قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در گنبد کاووس