زمین مسکونی روستای انارکول 680 متر رحمت آباد رودبار

  • زمین مسکونی روستای انارکول 680 متر رحمت آباد رودبار-1
  • زمین مسکونی روستای انارکول 680 متر رحمت آباد رودبار-2
  • زمین مسکونی روستای انارکول 680 متر رحمت آباد رودبار-3
  • زمین مسکونی روستای انارکول 680 متر رحمت آباد رودبار-4
  • قیمت زمین (متر): 1,350,000
  • قیمت زمین (کل): 927,450,000
متراژ زمین: 687 مترمربع
گیلان , توتکابن , روستای انارکول جاده سی دشت بسمت دیلمان

توضیحات زمین :

روستای انارکول بعد از روستای توتکابن بسمت سی دشت و دیلمان.کاربری مسکونی.چشم انداز کوه جنگل رودخانه شالیزار کوه درفک .منطقه دسترسی آسان به جاده تهران و مناطق ییلاقی دیلمان سی دشت دشت ویل .عالی برای سکونت تفریح و آرامش.زمین از دو طرف بر دارد و جاده آسفالته تا پای زمین.تمامی امکانات دسترسی پای زمین شامل آب.برق.گاز.تلفن.آمادگی جهت مشارکت در ساخت و یا پیمانکاری جهت ساخت واحد مسکونی برای متقاضی محترم.

قیمت زمین در توتکابن قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در توتکابن