زمین٣٠٠ متری دراراضی شرق بهارستان اصفهان

    زمین٣٠٠ متری دراراضی شرق بهارستان اصفهان
  • قیمت زمین (متر): 9,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,700,000,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
اصفهان , بهارستان , اراضی شرق بلوک ٢٣٢ پلاک٢٣٨

توضیحات زمین :

یک قطعه زمین جنوبی به متراژ٣٠٠ متر درابعاد ٢ در ١ واقع دراراضی شرق بهارستان بلوک ٢٣٢ به مبلغ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠ به فروش میرسد علاقمندان با شماره ٠٩١٢٧٣۴٣۶٢٨
تماس بگیریدزیر قیمت میباشد

قیمت زمین در بهارستان قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در بهارستان