زمین باغ 620 متر شمال روستای زیبای نشترود پل خواب

    زمین باغ 620 متر شمال روستای زیبای نشترود پل خواب
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 42,000,000,000
متراژ زمین: 620 مترمربع
البرز , آسارا , جاده چالوس.کیلو متر 35 . پل خواب .جاده فرعی سمت چپ . روستای زیبای نشترود.

توضیحات زمین :

جایی دنج و داخل بافت روستا نیست . در نزدیکی آب شرب و برق و گاز و تلفن
قابل ساخت

قیمت زمین در آسارا قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در آسارا