3000 متر زمین مسکونی در شهرک صنعتی حکیمیه بویین زهرا

    3000 متر زمین مسکونی در شهرک صنعتی حکیمیه بویین زهرا
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,000,000,000
متراژ زمین: 3,000 مترمربع
قزوین , بوئین‌ زهرا , شهرک صنعتی حکیمیه خیابان یکم غذای

توضیحات زمین :

3000 متر زمین شرکتی در قسمت مواد غذای فروشی

قیمت زمین در بوئین‌ زهرا قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در بوئین‌ زهرا