زمین 390 متر در کمربندی ازادشهر

    زمین 390 متر در کمربندی ازادشهر
  • قیمت زمین (کل): 2,500,000,000
متراژ زمین: 390 مترمربع
گلستان , آزادشهر , کمربندی

توضیحات زمین :

فروش زمین پشت ایران خودرو
خواهشمندم کسانی که خریدار هستندزنگ بزنند

قیمت زمین در آزادشهر قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در آزادشهر