زمین شمال در سوادکوه زیراب روستای بهمنان ۱۵۰۰متر

    زمین شمال در سوادکوه زیراب روستای بهمنان ۱۵۰۰متر
  • قیمت زمین (متر): 12,000,000
  • قیمت زمین (کل): 18,000,000,000
متراژ زمین: 1,500 مترمربع
مازندران , سوادکوه , زیراب روستای بهمنان

توضیحات زمین :

فاصله تا شهر یک ربع
زمین ۱۵۰۰ متر شمال
سوادکوه زیراب
روستای بهمنان
روستا دارای اب لوله کشی
گاز شهری
به خریدار تخفیف هم داده میشود

قیمت زمین در سوادکوه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در سوادکوه