زمین فروشی ۲۵۰ متر هشتگرد قاسم اباد روستای حاجی بیک

    زمین فروشی ۲۵۰ متر هشتگرد قاسم اباد روستای حاجی بیک
  • قیمت زمین (متر): 4,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,000,000,000
متراژ زمین: 250 مترمربع
البرز , تنکمان , هشتگرد قاسم اباد. روستای حاجی بیک

توضیحات زمین :

چهار دیواری.لب جاده اصلی.استخر.اتاقک.دستشویی.دارد.مجوز جهادکشاورزی. رای دادگاه.دارد

قیمت زمین در تنکمان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در تنکمان