زمین ۳۵۰۰ متر باغ در زیاران طالقان نزدیک رودخانه شاهرود

  • زمین ۳۵۰۰ متر باغ در زیاران طالقان نزدیک رودخانه شاهرود-1
  • زمین ۳۵۰۰ متر باغ در زیاران طالقان نزدیک رودخانه شاهرود-2
  • زمین ۳۵۰۰ متر باغ در زیاران طالقان نزدیک رودخانه شاهرود-3
  • زمین ۳۵۰۰ متر باغ در زیاران طالقان نزدیک رودخانه شاهرود-4
  • قیمت زمین (متر): 4,000,000
  • قیمت زمین (کل): 13,000,000
متراژ زمین: 3,500 مترمربع
البرز , طالقان , زیاران نزدیکه رودخانه شاهرود

توضیحات زمین :

۳۵۰۰مترباغ درطالقان زیاران منطقه ای خوش وآب وهوا ویلانشین نزدیک رودخانه شاهرود چسبیده به بافت برای ساخت وسازویلا

قیمت زمین در طالقان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در طالقان