زمین کشاورزی ۱۲۰۰ متر منجیل آباد رباط کریم تهران

  • زمین کشاورزی ۱۲۰۰ متر منجیل آباد رباط کریم تهران-1
  • زمین کشاورزی ۱۲۰۰ متر منجیل آباد رباط کریم تهران-2
  • زمین کشاورزی ۱۲۰۰ متر منجیل آباد رباط کریم تهران-3
  • زمین کشاورزی ۱۲۰۰ متر منجیل آباد رباط کریم تهران-4
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,400,000,000
متراژ زمین: 1,200 مترمربع
تهران , رباط کریم , منجیل آباد خیابان سعدی

توضیحات زمین :

در صورت خرید تماس بگیرید . زمین متعلق به شخص و با اصالت می باشد

قیمت زمین در رباط کریم قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در رباط کریم