زمین شمال در شهرک ساحلی جهاد کشاورزی جنب بندر امیرآباد

  • زمین شمال در شهرک ساحلی جهاد کشاورزی جنب بندر امیرآباد-1
  • زمین شمال در شهرک ساحلی جهاد کشاورزی جنب بندر امیرآباد-2
  • زمین شمال در شهرک ساحلی جهاد کشاورزی جنب بندر امیرآباد-3
  • قیمت زمین (متر): 16,000,000
  • قیمت زمین (کل): 4,000,000,000
متراژ زمین: 253 مترمربع
مازندران , بهشهر , جنب بندر امیرآباد

توضیحات زمین :

۲۵۳ مترمربع زمین
4,000,000,000 تومان قیمت زمین

قیمت زمین در بهشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در بهشهر