زمین در شمال ۲۵۰ متر کجورسریوده رویان

    زمین در شمال ۲۵۰ متر کجورسریوده رویان
  • قیمت زمین (متر): 36,000,000
  • قیمت زمین (کل): 900,000,000
متراژ زمین: 250 مترمربع
مازندران , رویان , مازندران ،جاده اب پری کجور ،سریوده

توضیحات زمین :

زمینی حدودا۲۵۰متر بر۸ ،دربافت مسکونییی،بادومتر دیواررررر،عقب نشینی انجام شده وروبه خیابان اصلی میباشد زمین دورواطرافش همه ویلا هست و نوشته شورایی دارم وبه اسم شخص خودم میباشد ،دربهترین منطقه آب وهوایی

قیمت زمین در رویان قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در رویان