زمین کشاورزی در روستای خرم چناران ۹۰۰ متر

    زمین کشاورزی در روستای خرم چناران ۹۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 900,000
  • قیمت زمین (کل): 800,000,000
متراژ زمین: 900 مترمربع
خراسان رضوی , چناران , چناران روستای خرم اباد نزدیک شهرک

توضیحات زمین :

۹۰۰متر زمین کشاورزی
دارای آب برق گاز
زمین مناسب ساخت ساز اول روستا نزدیک شهرک صنعتی چناران

قیمت زمین در چناران قیمت زمین در خراسان رضوی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان رضوی خرید زمین کشاورزی در چناران