زمین ۲۸۵۰ متر در سنگسر گوراب زرمیخ صومعه سرا

    زمین ۲۸۵۰ متر در سنگسر گوراب زرمیخ  صومعه سرا
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 2,850 مترمربع
گیلان , گوراب زرمیخ , صومعه سرا گوراب زرمیخ سنگسر کوچه گل افشان

توضیحات زمین :

زمین قابل ساخت و تعدادی درخت صنوبر در آن وجود دارد

قیمت زمین در گوراب زرمیخ قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در گوراب زرمیخ