زمین شمال 250 متر در نکا روستای اومال

  • زمین شمال 250 متر در نکا روستای اومال-1
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 250 مترمربع
مازندران , نکا , روستای اومال

توضیحات زمین :

فاصله زمین تاجاده اصلی کمتراز۵دقیقه
250 متر در شمال نکا روستای اومال

قیمت زمین در نکا قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در نکا