زمین کشاورزی در شمال 2000 متر داخل شهر محمودآباد

  • زمین کشاورزی در شمال 2000 متر داخل شهر محمودآباد-1
  • زمین کشاورزی در شمال 2000 متر داخل شهر محمودآباد-2
  • زمین کشاورزی در شمال 2000 متر داخل شهر محمودآباد-3
  • زمین کشاورزی در شمال 2000 متر داخل شهر محمودآباد-4
  • قیمت زمین (متر): 1,400,000
  • قیمت زمین (کل): 2,800,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
مازندران , محمودآباد ,

توضیحات زمین :

کمربندی غربی، روبروی جمعه بازار، داخل کوچه شش متری، نبش کوچه، پنجمین قطعه سمت چپ، موقعیت عالی برای تفکیک

قیمت زمین در محمودآباد قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در محمودآباد