زمین 2500 متر در زاویه تربیت حیدریه دارای سوله

    زمین 2500 متر در زاویه تربیت حیدریه دارای سوله
  • قیمت زمین (کل): 11,100,000,000
متراژ زمین: 2,500 مترمربع
خراسان رضوی , تربت حیدریه , بخش زاوه

توضیحات زمین :

چاه عمیق با پروانه. گاز .1000متر سوله. 300م انبار .2500محوطه. 5هکتار زمین کشاورزی. برق 3فاز.

قیمت زمین در تربت حیدریه قیمت زمین در خراسان رضوی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان رضوی خرید زمین کشاورزی در تربت حیدریه