زمین گیلان چابکسر 1200 متر روستای بندبن

    زمین گیلان چابکسر 1200 متر روستای بندبن
  • قیمت زمین (متر): 16,000,000
  • قیمت زمین (کل): 18,000,000,000
متراژ زمین: 1,200 مترمربع
گیلان , چابکسر , چابکسر روستای بندبن ۱۲۰۰ متر زمین داخل بافت برخیابان

توضیحات زمین :

روستای بندبن ۱۲۰۰ متر با کاربری مسکونی چسبیده به کوه فاصله تا دریا ۵ دقیقه پیاده

قیمت زمین در چابکسر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در چابکسر