زمین افسریه خاوران شهرک قیامدشت ۲۰۰ متر

    زمین افسریه خاوران شهرک قیامدشت ۲۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 7,500,000
  • قیمت زمین (کل): 1,500,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
تهران , تهران(شهر) , افسریه کیلومتر خاوران شهرک قیامدشت

توضیحات زمین :

۲۰۰ متر زمین دوکله در ۲۰ متری کمربندی فاز۲
چند وقتیه داخل حریم اومده و در شرف جوازه
بهترین و مناسبترین راه برای سرمایه گذاری

قیمت زمین در تهران(شهر) قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در تهران(شهر)