زمین کشاورزی 4 هکتار رباط کریم بهارستان شهرستانک

    زمین کشاورزی 4 هکتار رباط کریم بهارستان شهرستانک
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 40,000,000,000
متراژ زمین: 40,000 مترمربع
تهران , رباط کریم , رباط کریم بهارستان شهرستانک

توضیحات زمین :

زمین فوق به متراژ ۴هکتار ب فروش میرسد
مالک هستم
موقعیت زمین عالی سهمیه آب و خاک آب خیز

قیمت زمین در رباط کریم قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در رباط کریم