زمین مستثنیات در روستای بورخانی اطراف شیرگاه 400 متر

    زمین مستثنیات در روستای بورخانی اطراف شیرگاه 400 متر
  • قیمت زمین (متر): 2,650,000
  • قیمت زمین (کل): 1,100,000,000
متراژ زمین: 400 مترمربع
مازندران , سوادکوه , لفور، روستای بورخانی

توضیحات زمین :

فروش زمین مستثنیات در روستای بورخانی در اطراف شیرگاه، 400 متر مساحت زمین، بر 20 در 20،ویو عالی، بام منطقه

قیمت زمین در سوادکوه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در سوادکوه